Copyright (c) 2012 Itsubaki Yoshihisa New Game no AI no Sound
Broken canvas...